Naamswijziging Veld Service B.V. in Bouter B.V.

"

Koel- en vriescellen

Marktsegmenten/doelgroepen
De op maat gemaakte koel- en vriescellen worden geleverd aan de volgende marktsegmenten/ doelgroepen: keukens in gezondheidszorginstellingen en de institutionele markt zoals bijvoorbeeld kazernes en ministeries, bedrijfsrestaurants, productiekeukens, slagerijen, supermarkten, onderwijsinstellingen, cateringbedrijven, bakkerijen, hotels, fastfoodsector en laboratoria.

Opbouwen van de cel
De cellen worden samengesteld uit tussenpanelen en doorlopende hoekpanelen voor plafond en vloer. De celwanden staan op de celvloer, het celplafond ligt op de celwanden. Hierdoor kunnen de cellen in iedere maat worden opgebouwd. De structuur van de cel is gebasseerd op een moduulmaat. De panelen kunnen hierdoor in breedte in een veelvoud van een moduulmaat worden vervaardigd. Hierdoor ontstaat een minimum aan naden. Ieder paneel is maatvast waardoor samenbouw eenvoudig is. De maximale breedte van een veelvoud van de moduulmaat is 1200 mm per paneel. De maximale hoogte van het paneel is 3000 mm.

De kleinste cel is 1200 x 1200 x 1800 mm, de grootste is onbeperkt. Indien het nodig is, dan kunnen de panelen uiteraard in afwijkende maten worden vervaardigd. Hierdoor wordt onnodige ruimte tussen cel en muren voorkomen. De panelen worden door middel van een speciale methode aan elkaar bevestigd. Tussen de geklemde panelen wordt een afdichtingsband aangebracht waardoor de gehele wand absoluut luchtdicht is. De dak- en vloerpanelen zijn afgewerkt met afdichtingsprofielen t.b.v. de aansluiting op de zijpanelen. Om condensatie op de buitenkant van de cel te voorkomen moet voldoende geventileerd worden. De ventilatieruimte tussen de koel- en vriescellen en bouwkundige wanden dient minimaal 100 mm te zijn. Het eindresultaat is een cel die staat als een huis met uitstekende isolatiewaarden waardoor lager energieverbruik gerealiseerd wordt.

De panelen
De panelen zijn leverbaar in verschillende uitvoeringen. De panelen zijn verkrijgbaar in een food-safe coating (standaard wit) of in roestvrijstalen beplating. Tegen meerprijs kunnen de panelen worden geleverd in iedere gewenste Ral-kleur. De panelen hebben een gegarandeerde maatvastheid waardoor montage wordt vereenvoudigd. De hoeken van de cel bestaan uit speciale hoekvormige panelen. Deze vormen een naadloze binnenhoek waar er geen groei van micro-organismen en vuilaanhechting kan plaatsvinden (HACCP). In de panelen kunnen raam- of deurkozijnen worden geplaatst. Ook worden de panelen toegepast voor het maken van wanden in koude keukens en portioneerruimtes. De uit polyurethaan geschuimde sandwich-panelen zijn er in isolatiedikten van 80 en 120 mm. De isolatie van de panelen wordt uitgedrukt in zogenaamde K-waarden. Deze K-waarden zijn bij ons opvraagbaar. Sandwich-panelen zijn twee stootvaste, dampdichte bekledingsplaten met daartussen onder hoge druk geïnjecteerde polyurethaan schuim. De panelen zijn leverbaar in diverse brandwerendheidsklassen.

Deuren
Er is een uitgebreid assortiment aan deuren voor uiteenlopende toepassingen en met verschillende maten. Er zijn draaideuren, schuifdeuren en pendeldeuren. De deuren kunnen worden voorzien van een geïsoleerd glazen venster. Uiteraard kunnen de deuren elektrisch bedienbaar worden gemaakt en zijn er zgn. inloopdeuren. De deuren zijn voorzien van “heavy duty” hang- en sluitwerk. De draaideuren kunnen worden uitgevoerd met een mechanische deurafsluiter, zodat de deur bij het sluiten automatisch en geruisloos in het slot wordt getrokken. De fronten t.b.v. deuren van de vriescel zijn voorzien van een energiezuinige randverwarming om vastvriezen te voorkomen.

Vloeren
De vloeren zijn aan de bovenzijde afgewerkt met een multiplex van berkenhout, voorzien van een kunststof toplaag. Deze toplaag bezit een grote bestendigheid tegen zuren, alkaliën en vetten. De onderzijde van de vloer is voorzien van gegalvaniseerde staalplaat. Tussen de vloeren van de cel en de ondervloer blijft een ruimte aanwezig voor de noodzakelijke ventilatie. Dit gebeurt door middel van ontluchtingsbalkjes of een stelvoet-constructie.

Dagkantafwerking
Onder dagkantafwerking wordt verstaan de afwerking van de tussenruimte tussen plafond van de cel en het bouwkundig plafond (bijvoorbeeld verlaagd plafond), alsmede van de ruimte tussen de zijpanelen van de cel en de bouwkundige wand. Dagkantafwerking dient te worden uitgevoerd door de bouwkundig aannemer. Indien gewenst kan tegen meerprijs de dagkantafwerking door ons worden uitgevoerd met paspanelen in een gelijkluidend materiaal en gelijke RAL-kleur als de cel.

Opslagsysteem
Wij adviseren het gebruik van REA stellingen. Deze stellingen worden geheel op maat voor uw cel gemaakt, zodat geen enkel ruimteverlies optreedt. Met de REA kunststof stellingen worden de voedingsmiddelen op een hygiënisch verantwoorde wijze – volgens HACCP-normen – opgeslagen. Het hoogwaardige kunststof materiaal is gemakkelijk in onderhoud. De stellingen zijn voedingsmiddelengeschikt, cadmiumvrij, diepvriesbestendig tot -40°C en recyclebaar. REA: Uitmuntend in styling, eenvoud, functionaliteit en reiniging.

Temperatuur registratiesystemen
De temperatuur in koelingen dient volgens HACCP normen te worden geregistreerd. Dit mag handmatig worden uitgevoerd. Automatische registratie is echter veel nauwkeuriger en gemakkelijker. Dit vindt plaatst door koppeling aan het netwerk, gebouwbeheer-systeem en separate PC . Alarmering van bewaarkoelingen kan eveneens worden opgenomen. Wij adviseren u graag over de diverse mogelijkheden.

Overige opties

 • Verlichting:
  Er kan gekozen worden uit een Bulleye lichtmetalen waterdicht armatuur of een spuitwaterdicht tl-armatuur. Bediening van de verlichting vindt plaats door middel van een schakelaar, bewegingssensor of deurschakelaar.
 • Insluitalarm:
  De cellen kunnen worden voorzien van een insluitalarm.
 • Stootranden:
  Rondom en/of in de cel kunnen stootranden worden bevestigd om beschadigingen met transportmaterieel te voorkomen. De stootranden zijn leverbaar in kunststof of roestvrijstaal.
 • Koof:
  Koelleidingen in het zicht kunnen worden afgewerkt met een koof in diverse materialen, bijvoorbeeld materiaal van celpaneel, RVS, volkern.
 • Oprijplaat:
  Om het inrijden met transportmaterieel in verhoogde cellen mogelijk te maken, kan een oprijplaat geleverd worden.

Installaties
De koel- en vriesinstallaties zijn kwalitatief van een zeer hoog niveau. Met een hoge precisie behouden wij de kwaliteit van uw product bij iedere gewenste temperatuur i.v.m. HACCP eisen. De combinatie van het cellencomplex en de koel- en vriesinstallaties moet projectmatig worden aangepakt. Om tot een optimum te komen van de juiste installatie is een jarenlange ervaring vereist. Wij hebben deze in huis. Wij zorgen ervoor dat uw installatie voldoet aan de gestelde eisen zowel qua temperaturen als energiebeheer en energiebesparing. Uiteraard garanderen wij dat de installatie voldoet aan alle milieueisen. Sterker nog, wij vinden dat wij hierop vooruitlopen.

Wij onderhouden goede contacten met uitsluitend gerenommeerde fabrikanten die voorop lopen bij duurzaamheid en energiebeheer. Voor componenten, compressors, aggregaten, verdampers en condensors, maken wij gebruik van de volgende fabricaten; Copeland, Danfoss, L Unite Hermetique, Maneurop, Unidad, Bock en Bitzer.

Multiplex installatie
Wanneer er sprake is van meerdere koel/vriesobjecten, wordt veelal gebruik gemaakt van een multiplex installatie. Hierop kunnen zowel kleine koelingen als koelcellen worden aangesloten. De installatie bestaat uit meerdere compressors, die onafhankelijk van elkaar worden aangestuurd c.q. ingeschakeld, al naar gelang de op dat moment gevraagde koelcapaciteit. De complete koel-l en regeltechniek is opgebouwd in één centrale unit. Standaard wordt een milieuvriendelijke koudemiddel toegepast. Deze complete unit kan buiten opgesteld worden, waardoor een aparte machinekamer niet meer nodig is. De installatie kan gecombineerd worden aangesloten op koelcellen, kasten, werkbanken, vitrines, kookketels, snelkoelers, wandkoeling. Meerdere vriesobjecten worden aangesloten op een aparte Multiplex installatie.

Scroll installatie
Tegenwoordig wordt veel gebruik gemaakt van digitaal gestuurde scroll compressors. Deze compressors werken niet meer volgens het oude zuigersysteem, maar met roterende scroll schijven. Voordeel is dat de capaciteit nauwkeuriger regelbaar is van 10% tot 100% door middel van een wisselende belasting van scroll schijven. Tevens heeft dit principe minder bewegende onderdelen met als gevolg een geluidsreductie van ca. 25% tot 30%. De units zijn zeer energiezuinig. Tot voorlopig het jaar 2010 valt de investering onder de EIA regeling.

Tekenwerk
Op de tekening wordt aangegeven waar de centrale koelinstallatie wordt geplaatst. Tevens wordt het koelleidingentracé vermeld, zodat bepaald kan worden hoeveel meter koelleiding benodigd is. Uiteraard wordt uitgegaan van het tracé in vloeistof- en zuigleiding.

Buitenopstelling
Indien de koelmachines buiten worden opgesteld , dan worden deze tegen meerprijs voorzien van een omkasting zodat e.e.a. weerbestendig is. De omkasting kan geluidswerend worden uitgevoerd.

Watergekoelde koelmachines
Iedere koelingmachine geeft warmte af en de onttrokken warmte uit de koel- of vriescel moet worden afgevoerd. Indien de bouwkundige- en omgevingssituatie dit niet toelaat, is er een mogelijkheid een watergekoelde koelinstallatie toe te passen. Deze kan worden aangesloten op een eventueel aanwezig gekoeld watersysteem van bijvoorbeeld een airconditioning systeem.

Duurzaamheid
De toegepaste materialen voldoen aan alle eisen voor wat betreft duurzaamheid. Mede hierdoor en door een sterke constructie kan een koelcel in jaren onbeperkt mee, vermits er geen beschadigingen zijn opgetreden en de cel adequaat wordt onderhouden. De levensduur van de bijbehorende koeltechniek is minimaal 15 jaren als jaarlijks de koeltechniek wordt gecontroleerd, er jaarlijks preventief onderhoud wordt uitgevoerd en storingen direct en door Stek-erkende monteurs worden verholpen.

 • Alle panelen van de koel- en vriescellen zijn 100% CFK vrij en 100% HCFK vrij.
  (CFK = Chloor Fluor Koolwaterstof, HCFK = Hydro Chloor Fluor Koolwaterstof)
 • Alle panelen van de koel- en vriescellen zijn recyclebaar.
 • De magazijnstellingen zijn recyclebaar.
 • Door toepassing van een scroll installatie wordt een aanzienlijke energiebesparing gerealiseerd.

Stek-keuring
Controle
Het beheer van installaties is door de wet aan nadere regels gebonden om verlies van koudemiddel te voorkomen. Zo is bepaald dat installaties regelmatig moeten worden gecontroleerd en onderhouden door daartoe Stek-bevoegde personen. Installaties met een koudemiddelinhoud groter of gelijk aan 3 kg tot 30 kg moeten tenminste 1 x per jaar preventief gecontroleerd worden. Van 30 kg tot 300 kg dient de installatie 1 x per half jaar gecontroleerd te worden.

Het logboek en andere documenten
Bovendien is bepaald dat alle werkzaamheden aan installaties moeten worden geregistreerd. Registratie van het gebruik van koudemiddel in uw installatie moet in een bij de installatie behorend logboek plaatsvinden. Dit geldt uitsluitend voor installaties met een koudemiddelinhoud van meer dan 3 kg. Controlebewijzen van verrichte handelingen moeten bij alle installaties worden afgegeven en bewaard. Het logboek maakt integraal deel uit van de installatie, zodat de verantwoordelijkheid hiervoor bij de eigenaar/gebruiker ligt. STEK-erkende bedrijven hebben de verplichting hun werkzaamheden in het logboek te vermelden. Zij kunnen ook een logboek verstrekken voor een bestaande installatie. De eigenaar/gebruiker blijft echter zelf voor het logboek verantwoordelijk.
In het logboek wordt de hoeveelheid koudemiddel vermeld die geacht wordt in de installatie aanwezig te zijn. Daarnaast wordt vermeld wanneer en welke werkzaamheden aan de installatie zijn verricht en hoeveel koudemiddel is afgetapt en/of toegevoegd. Ook wordt genoteerd welk bedrijf en welke monteur aan de installatie heeft gewerkt.

Nieuws

707

Sligro neemt Catertech over…

Sligro neemt Catertech over. Catertech is de moedermaatschappij van onder andere Veld Service

lees verder
705

Optimaal gecertificeerd

Het bedrijfsproces van Veld Service B.V. is veilig en optimaal georganiseerd, waarbij vooral

lees verder
705

Buitendienst automatisering

Vanaf 1 januari 2012 is de buitendienst automatisering volledig operationeel, waarbij de werkbon

lees verder
Alle Berichten