Naamswijziging Veld Service B.V. in Bouter B.V.

"

MVO en Duurzaamheid

De directie van Veld Service B.V. heeft bepaald dat de zorg voor mens, maatschappij en milieu een zeer belangrijk aspect is in haar missie.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat hoog in het vaandel.
Mvo, ook wel duurzaam ondernemen genoemd, komt ons inziens neer op ondernemen op een zodanige wijze dat de activiteiten het grootst mogelijke positieve langdurige effect hebben op mens, maatschappij en milieu .
Indien er gekozen moet worden tussen het eigen belang van het bedrijf en het maatschappelijk belang, dan krijgt het maatschappelijk belang voorrang.
De Sociaal Economische Raad omschrijft duurzaam ondernemen als “activiteiten ontplooien in het belang van het bedrijf en de maatschappij, die verder gaan dan de core business en bovendien niet wettelijk verplicht zijn”.

People

Wat doen wij als onderneming voor de mensen? Voor zowel medewerkers als consumenten, en vanuit een nog bredere scoop: de samenleving: hierbij kijken we onder andere naar:

 • We doen aan sponsoring van maatschappelijke doelen.
 • Onze organisatie stelt middelen beschikbaar voor “Social Return”. Zo krijgen werkzoekende of leerlingen de kans werkervaring op te doen, zich te kwalificeren, vakmanschap te behouden en/ of regulier betaald werk te krijgen.
 • We werken mee aan Maatschappelijke betrokkenheid (Wajonger in dienst)

Planet

Bij Planet beschrijven we hoe de organisatie omgaat met het milieu. Wat hebben de producten/diensten en processen van de onderneming voor invloed op de planeet? En vooral, hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze invloed zo klein mogelijk is. Hierbij kijken we onder andere naar:

 • Duurzame mobiliteit
 • CO2 compensatie door zoveel als mogelijk inzetten van regio gebonden medewerkers. Hierdoor de milieubelasting wagenpark zoveel als mogelijk minimaliseren.
 • Waar mogelijk afval scheiden en recyclen

Profit

De 3e P, de Profit of ook wel winst genoemd, is voor ons net zo belangrijk als de andere P’s. Winst wordt vaak gezien als iets negatiefs, maar winst is nodig voor een duurzame groei van het bedrijf. Winst, maar dan niet alleen in geld uitgedrukt. Wat ook telt is de verbetering van kennis of kwaliteit. waarmee de reputatie en de marktpositionering is veranderd. Dat is ook winst maar dan voor de langere termijn. Deze is weer duurzaam te noemen. Hierbij hanteren we onder andere:

 • De goede resultaten van de afgelopen jaren worden geïnvesteerd in Innovatie, Kwaliteit
 • Reputatie en Transparantie
 • Partnerships, TCO etc.

Bij MVO wordt rekening gehouden met de belangen van anderen, ook wel stakeholders genoemd.
Stakeholders zijn:

 • Medewerkers inclusief organisaties -en arbeidsmarkt in geheel
 • Klanten / afnemers / gebruikers
 • Leveranciers / fabrikanten
 • Aandeelhouders
 • Banken
 • Consumenten
 • Mensenrechtenorganisaties
 • Milieuorganisaties
 • Overheid
 • Omwonenden – gemeente(n)

Iedere werknemer is geïnformeerd over de door de directie geformuleerde visie ten aanzien van Mvo. Van hen wordt verwacht dat de maatschappelijke normen en waarden ten minste worden gerespecteerd. Een actieve bijdrage hieraan wordt aangemoedigd en zeer gewaardeerd. In de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders is “MVO”een vast agendapunt.In het kader hiervan en om het belang te onderstrepen zijn wij IS0 14001 gecertificeerd.

Nieuws

707

Sligro neemt Catertech over…

Sligro neemt Catertech over. Catertech is de moedermaatschappij van onder andere Veld Service

lees verder
705

Optimaal gecertificeerd

Het bedrijfsproces van Veld Service B.V. is veilig en optimaal georganiseerd, waarbij vooral

lees verder
705

Buitendienst automatisering

Vanaf 1 januari 2012 is de buitendienst automatisering volledig operationeel, waarbij de werkbon

lees verder
Alle Berichten